четверг, 9 июля 2015 г.

Տնտեսագիտություն 10-11-րդ դասարաններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 
Ստեղծողի մոբիլ դպրոց. անհատի կրթական պատվեր 

1 Տնտեսագիտություն 
Արման Երանոսյան «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 
Ավագ դպրոց 

Առարկայի բովանդակություն 
1. Տնտեսագիտություն առարկան և մեթոդը
2. Տնտեսագիտության հիմնական ելակետային հասկացությունները
3. Տնտեսության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները
4. Արադրական հնարավորությունների սահման: Այլընտրանքային արժեք
5. Վերարտադրության փուլերը:
6. Տնտեսական աճ: ՀՆԱ
7. Աշխատանքի հասարակական բաժանումը:
8. Փողի ծագումը և էությունը
9. Շուկայական տնտեսակարգ: Բարիքի արժեք
10. Շուկայի էությունը և կառուցվածքը
11. Անհատական հետազոտական աշխատանքների միջոցով, առկա նյութի ամփոփո ւմ:
12. Պահանջարկ: Պահանջարկի կորը
13. Պահանջարկի փոփոխության ոչ գնային գործոնները: Փոխարինող և Փոխլրացնո ղ ապրանքներ
14. Առաջարկ: Առաջարկի կոր
15. Առաջարկի փոփոխության ոչ գնային գործոնները: Առաջարկի առաձգականություն:
16. Հավասարակշռությունը շուկայում
17. Սպառողական վարքագծի տեսություն
18. Աշխատանքի շուկա և աշխատավարձ
19. Գործազրկություն: Պատճառները և տեսակները
20. Անհատական հետազոտական աշխատանք
21. Կապիտալ և տոկոս
22. Հող և ռենտա
23. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը
24. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները
25. Տնտեսական ռիսկի էությունը
26. Բաժնետիրական ընկերությունների էությունը և տեսակները
27. Շուկայական մրցակցության մոդելները
28. Բանկերը և դրանց գործառնությունները
29. Վարկեր և արժեթղթեր
30. Տնտեսության պետական կարգավորում
31. Պետական բյուջեն: Հարկերը և տուրքերը: Ներքին և արտաքին պարտքը
32. Բնակչության եկամուտները և դրանց անհավասարությունը 
33. Սոցիալական ապահովության իրացման ձևերը: «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Ստեղծողի մոբիլ դպրոց. անհատի կրթական պատվեր 2 Տնտեսագիտություն Արման Երանոսյան 
34. Արտաքին առևտուրը: Բացարձակ և հարաբերական առավելությունների սկզբուն քը:
35. Կապիտալի արտահանումը, աշխատանքի միջազգային միգրացիան և միջազգայ ին արժույթայինհարաբերությունները: Վճարաքյին հաշվեկշիռ
36. Անհատական աշխատանքների միջոցով ամփոփում

Ակումբային նախագծեր 

Տնտեսագիտական հասկացություններ - Մակրոտնտեսագիտություն, Հաշվապահական հաշվառում (ներածական հասկացություններ), ՀՀ պետական բյուջե (եռամսյկային վերլուծություններ), Գովազ (կոմերցիոն և սոցիալական), Անվանի տնտեսագետները, Ճանաչենք մեր ժամանակիցներին (տնտեսագետներ), Ուսումնական ճամփորդություններ - ՀՀ կենտրոնական և առևտրային բանկեր, ֆոնդային բորսա, ՀՀ որևէ գյուղ (գյուղատնտեսական աշխատանքների ծախս եկամուտ նկարագրություն), Արդյունաբերական ձեռնարկություն (Նաիրիտ): Սովորողների կողմից նախագծերի ստեղծում. Ուսումնական բլոգի ստեղծման աշխատանքների շարունակություն, Մասնակցություն կրթահամալիրում տոնացույցով նախատեսված միջոցառումներին, Ակումբների հետ ակտիվ համագործակցություն: Տնտեսագիտության մեդիագրականության ստեղծում, Wikipedia -ում Մեդիտնտեսագիտություն բաժնի ստեղծում:

Комментариев нет:

Отправка комментария