среда, 24 февраля 2016 г.

понедельник, 22 февраля 2016 г.

Առաջադրանքներ

Սահմանեք <<ազատագրական պայքարի մարտավարություն>> հասկացությունը 19-րդ դարի համար:
Նկարագրել այդ հասկացության հիմնական բաղադրիչները և փուլերը:
Ապացուցել, որ ֆիդայական շարժումը զինված պայքարի միակ և ճշմարիտ տարատեսակն էր:
Ապացուցել, որ ֆիդայական շարժումը ոչինչ չտվով և իրեն ի սկզբանե սպառած շարժում էր: