понедельник, 28 сентября 2015 г.

Առաջադրանքներ. 9-րդ դասարան. Պատմություն

Դասարանական առաջադրանքներ
ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-07.09
 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117
Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154
ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08-14.09
 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված
ռազմական նորույթները;
 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:
    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125
Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15-21.09
 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:
   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132   http://genocide.am/article/armenian_genocide_as_an_international_crime.html?armenian
ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 22-28.09
 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137  http://masters.armeniansgenocide.am/content_images/file/Yndunelutyun/12_.pdf
ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10
 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը:
Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10
 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Նկարագրել 1918-1920թթ.-ի Երևանի մեկ օրը;
 5. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:
Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:
Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50
Տնային առաջադրանքներ
Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր
 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:
ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Առաջին հանրապետության դասերը,, թեմայով;
 2. Իրականացնել ,,Բռնադատվածներ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արվեստ և ամբողջատիրություն,, թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

Տնային առաջադրանքներ 9-րդ դասարան

                        
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ – ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
 1. Իրականացնել ,, Առաջին աշխարհամարտ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայոց ցեղասպանություն,, թեմայով:
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Առաջին հանրապետության դասերը,, թեմայով:

ՆՈՅԵՄԲԵՐ – ՀՈՒՆՎԱՐ
 1. Իրականացնել ,,Բռնադատվածներ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արվեստ և աշխարհամարտ,, թեմայով:

ՓԵՏՐՎԱՐ – ՄԱՐՏ
1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ հասարակագիտական ստուգատեսի անվանակարգերի համապատասխան և վերլուծել ստուգատեսի ընթացքն ու արդյունքները:
ԱՊՐԻԼ – ՄԱՅԻՍ
 1. Պետական քննությունների նախապատրաստություն:

Դասարանական առաջադրանքներ 9-րդ դասարան

                        
ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Աշխարհամարտ,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 4. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 2. Նկարագրել պատերազմող խմբավորումների ռեսուրսները;
 3. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել արևմտյան և արևելյան ռազմաճակատները;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված
ռազմական նորույթները:
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Սահմանել ,,Ցեղասպանություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախներև և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը;
 4. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը:

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Նկարագրել 1918-1920թթ.-ի Երևանի մեկ օրը;
 5. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր:

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 2. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ առարկայական ծրագրի 2.4 կետի ձևակերպումը չի հակասում պատմական իրականությանը:

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Քաղաքացիական պատերազմ,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հանրապետական Իսպանիայի պարտության պատճառները;
 3. Համեմատել իսպանական և իտալական ֆաշիզմը;
 4. Ապացուցել, որ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտի ներածությունն էր:

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը,
 3. Սահմանել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական մշակույթին առնչվող 10 հասկացություն:

ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Համեմատել հայոց առաջին և երկրորդ հանրապետությունները;
 2. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի նախադրյալները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել;
 4. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը:

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 4-11
 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/,
 2. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտը նպատակադրված սադրանք է;
 3. Համեմատել պատերազմող խմբավորումների նպատակները և ռեսուրսները;
 4. Նկարագրել երկրորդ աշխարհամարտի ռազմա – քաղաքական ընթացքը:

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 11-18
 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի հայ զորավարներին և հերոսներին;
 2. Գնահատել հայերի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին;
 3. Ապացուցել, որ պատերազմի այդպիսի ավարտը կանխորոշված էր;
 4. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի արդյունքները:

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 18
 1. Սահմանել երկրորդ աշխարհամարտին առնչվող երեք կարևորագույն և յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատել պատերազմող պետությունների ներքին քաղաքականությունը;
 4. Ապացուցել, որ աշխարհամարտերի կազմակերպիչները նույն ուժերն են:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 25-29
 1. Թվարկել սառը պատերազմի քաղաքակրթական, գաղափարախոսական և տնտեսական նպատակները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Սահմանել սառը պատերազմի հինգ հիմնական հասկացությունները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:
ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 14.01.2015
                                               ,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես
ԵՐԵՍՈՒՆՀԻԳԵՐՈՐԴ – ԵՐՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02
                                                      Ստուգատեսային շաբաթ
ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 04-05.02
 1. Սահմանել ,,Մշակութային ագրեսիա,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել ,,Սառը պատերազմի,, ժամանակաշրջանի ձեռբերումները և ձախողումները;
 3. Ապացուցել, որ ,,Սառը պատերազմի,, ժամանակաշրջանի մշակույթն ուներ գաղափարախոսական նշանակություն և քաղաքական ենթատեքստ;
4. Համեմատել խորհրդային և արևմտյան մշակույթների առանցքային կողմերը:
ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 11.12.02
 1. Սահմանել ,,Երրորդ աշխարհ,, հասկացությունը;
 2. Ապացուցել Երրորդ աշխարհի քաղաքակրթական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական գոյությունը;
 3. Թվարկել Երրորդ աշխարհի պետությունների ընդհանրությունները;
 4. Համակողմանիորեն բնութագրել Երրորդ աշխարհի պետություններից որևէ մեկին:
Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-111
ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 18-19.02
 1. Սահմանել ,,Ազգային զարթոնք,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել ազգային զաթոնքի փուլերը 20-րդ դարում /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Համակողմանիորեն բնութագրել ՀԽՍՀ տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը 1945-1991 թթ.-ին;
 4. Վերլուծել 1949 թվականի ողբերգության պատճառները և հետևանքները:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-114
ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 25-26.02
 1. Սահմանել 10 հասկացություն, որոնք անբաժանելի են 1945-1991թթ.-ի հայկական մշակույթից;
 2. Բնութագրել նշված ժամանակաշրջանի որևէ մշակույթային գործչի;
 3. Համեմատել հայաստանյան կրթության վիճակն այսօր և 20-րդ դարի 80-ական թվականներին;
 4. Ապացուցել, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի ու մշակույթի փոխադարձ ազդեցությունը հայկական մշակույթի օրինակով:
Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-140
ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
                                             Կատարման ժամկետը՝ 04-05.03
Անհատական և խմբային ստուգողական աշխատանք ,,Աշխարհը և հայերը երկու աշխարհամարտերի միջակայքում,, թեմայից:
ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 11-12.03
 1. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտն անխուսափելի էր
 2. Թվարկել պատերազմող խմբավորումների նպատակները
 3. Նկարագրել պատերազմող կողմերի ռեսուրսները
 4. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի պատճառները:
Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-63
ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 01-02.04
 1. Ապացուցել, որ սառը պատերազմը համաշխարհային պատերազմ է;
 2. Թվարկել սառը պատերազմի նպատակները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:
 4. Բնութագրել սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի որևէ պետական կամ քաղաքական գործչի:
 5. Ապացուցել, որ սառը պատերազմն էական ազդեցություն է ունեցել մշակույթի վրա:
Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84, 122-129
ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08-09.04
 1. Սահմանել վերջին քառասունամյակի 10 կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել ԽՍՀՄ կործանման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:
 3. Բնութագրել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլը;
 4. Կազմել հայոց պատմության 1988-1992թթ.-ի մանրամասն ժամանակագրությունը:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-129
Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 95-100
ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15-16.04
 1. Թվարկել երրորդ հանրապետության գոյության ներքին և արտաքին գործոնները;
 2. Բնութագրել երրորդ հանրապետությունում կայացած ընտրությունները;
 3. Ապացուցել, որ ՀՀ արդի սոցիալ-տնտեսական վիճակն անխուսափելի չէր;
 4. Համեմատռել երկրորդ և երրորդ հանրապետուրթյունների մշակութային կյանքը:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-162
ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 18-19.03
 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի 10 կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Համեմատել երկրորդ աշխարհամարտի երեք կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունները;
 3. Ապացուցել, որ Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների պարտությունն անխուսափելի չէր:
 4. Ապացուցել, որ հայերը նշանակալի դեր են խաղացել երկրորդ աշխարհամարտում:
Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77-82
Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-78
        
ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 01-02.04
 1. Ապացուցել, որ սառը պատերազմը համաշխարհային պատերազմ է;
 2. Թվարկել սառը պատերազմի նպատակները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:
 4. Բնութագրել սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի որևէ պետական կամ քաղաքական գործչի:
 5. Ապացուցել, որ սառը պատերազմն էական ազդեցություն է ունեցել մշակույթի վրա:
Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84, 122-129
ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08-09.04
 1. Սահմանել վերջին քառասունամյակի 10 կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել ԽՍՀՄ կործանման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:
 3. Բնութագրել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլը;
 4. Կազմել հայոց պատմության 1988-1992թթ.-ի մանրամասն ժամանակագրությունը:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-129
Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 95-100
ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15-16.04
 1. Թվարկել երրորդ հանրապետության գոյության ներքին և արտաքին գործոնները;
 2. Բնութագրել երրորդ հանրապետությունում կայացած ընտրությունները;
 3. Ապացուցել, որ ՀՀ արդի սոցիալ-տնտեսական վիճակն անխուսափելի չէր;
 4. Համեմատել երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների մշակութային կյանքը:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-162
ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետ` 22-23.04
 1. Թվարկել ներկայի և ապագայի մարտահրավերները;
 2. Ապացուցել, որ այժմ ընթանում է չորրորդ աշխարհամարտը;
 3. Համեմատել 20-րդ և 21-րդ դարերի քաղաքակրթությունները:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 148-153
ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 29.04-22.05

Комментариев нет:

Отправка комментария