суббота, 17 октября 2015 г.

Քաղաքացիական կրթության և հանրային կապերի ուսումնական կենտրոնն աշնանային արձակուրդներին

Ուսումնական կենտրոնը կառաջարկի մասնագիտական խորհրդատվություն հասարակագիտական դասընթացներ կազմակերպող մանկավարժական աշխատողների
և նման հետաքրքրություններ դրսևորող սովորողների համար (սովորողների պարագայում սահմանափակումներ չկան. կարող է լինել նաև խորհրդատվություն և աջակցություն նրանց նախագծերի շուրջ): Յուրաքանչյուր օր` 9.30-12.30: Վարժարան, 207 սենյակ:

Կենտրոնում ներառված մասնագետների ինքնակրթության հիմնական ուղղություններն են`
Մասնագիտական ֆիլմերի դիտում և քննարկում:
Մասնագիտական գրականության` հոդվածների, մենագրությունների, ուսումնասիրությունների ընթերցում, ներկայացում, փոխանցում:
Սեմինարների կազմակերպում:
Սովորողների հետ համատեղ նախագծային աշխատանքներ:

Комментариев нет:

Отправка комментария