понедельник, 18 января 2016 г.

Առաջադրանքներ. Փիլիսոփայություն

ՓիլիսոփայությունԱրիստոտելի կյանքը, գործունեությունը, փիլիսոփայական հայացքները:

Պլատոնի կյանքը, գործունեությունը, փիլիսոփյական հայացքները:
Սոկրատեսի կյանքը, գործունեությունը, փիլիսոփայական հայացքները:

Անցկացնել զուգահեռներ քրիստոնեական և մահմեդական ուսմունքների միջև. գտնել նմանություններ և տարբերություններ: Տեսակետը հիմնավորել:

Անցկացնել զուգահեռներ քրիստոնեական և բուդդայական ուսմունքների միջև. գտնել նմանություններ և տարբերություններ: Տեսակետը հիմնավորել:

Комментариев нет:

Отправка комментария