понедельник, 24 октября 2016 г.

Հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակահատվածում

Ա. Մասնակցել եմ Մասնաժողովի բոլոր նիստերին, բացառությամբ մեկ նիստի, հիվանդության պատճառով (գրավոր տեղեկացրել եմ Կրթհամալիրի տնօրենին)։
Բ. Պատրաստել եմ իմ մասնախմբի վերաբերյալ պահանջվող բոլոր տեղեկանքները, տարբեր հարցերի շուրջ հանդես եմ եկել առաջարկություններով։
Գ. Մասնաժողովին, համապատասխան փաստաթղթով ներկայացրել եմ տարվա համար անհրաժեշտ ուսումնական ցանկը ՝  հիմնվելով մասնախմբի անդամների ներկայացրած տվյալների վրա։
Դ. Ծանոթացել եմ մասնախմբի մի շարք անդամների անհատական պլաններին։ 
Ե. Հետևել եմ բլոգավարությանը, արել եմ առաջարկություններ, հանդես կգամ առանձին հրապարակումով։
Զ. Վարել եմ մասնագիտական խմբի սեմինար պարապմունքները, որոնք կազմակերպվել են մասնախմբի շրջանակներում։
Է. Վարել եմ մասնագիտական խմբի բլոգը։
Ը. Համակարգել եմ ամենամսյա ֆլեշմոբի աշխատանքները։
Թ. Ունեցել եմ առանձին մասնագիտական քննարկումներ, մասնախմբի անդամների հետ։

Հ. Գ.-հաշվետու ժամանակահատվածում գնահատում և նոր մասնագետի մրցույթ չի անցկացվել։

Комментариев нет:

Отправить комментарий