понедельник, 30 мая 2016 г.

Մայիսյան ֆլեշմոբ. արդյունքներ և պատասխաններ

Պատասխաններ

1. Յուրաքանչյուր սովորող ինքն է որոշում պատասխանի բովանդակությունը̀  չշեղվելով առաջադրանքի ժամանակագրությունից:
2. Այստեղ ևս, սովորողներն իրենք են որոշում ճակատամարտերը̀  չխախտելով թվային հարաբերակցությունը:
3. Սույն պատասխանում պետք է երևա սովորողի ինքնուրույն մտածողությունը:
4. Արտաշես Ա-նշվածներից միայն նրա օրոք ենք գրանցել տարածքային աճ: Մնացած դեպքերում ունեցել ենք տարածքային կորուստներ:
5. Այստեղ ևս սովորողը ներկայացնում է իր տեսակետները և հիմնավորումները:
6. Այս հարցում երևում է սովորողի գիտելիքները մշակույթի բաղադրիչներից մեկի̀  թատրոնի վերաբերյալ, ինչպես նաև համեմատելու և զուգահեռներ անցկացնելու հմտությունները:
7. Ձեռքի ժամացույց:
8. Երկաթուղային կայարանի բացումը:
9. Ոչինչ: Այդ փուլում անցումն էր նոր օրացույցի: Այդ օրը բացակայում է պատմության մեջ:
10. Գոթական:
11 և 12-րդ հարցերը հիմնված է բացառապես սովորողների իմացական և տրամաբանական հմտությունների վրա: Եթե չկան փաստագրական շեղումներ, ապա որևէ պատասխան սխալ չի կարող դիտարկվել:

Մասնակիցներ̀

31 մասնակից

Ավագ դպրոց-26 մասնակից
Քոլեջ-5 մասնակից:

Комментариев нет:

Отправка комментария